شماره: 1679
1391/06/25
ارزیابی شرایط و ارائه چارچوبی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
ارزیابی شرایط و ارائه چارچوبی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

تکنوکرات های ایرانی حاضر در صحنه عمل کسانی هستند که سابقه و کارنامه آنها عموما به 3 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برمی گردد.

شمار قابل توجهی از جوانان انقلابی که بلافاصله پس از بهمن 1357 به سازمان ها، موسسه ها و شرکت ها و وزارتخانه ها رفتند تا جای خالی مدیران برکنار شده رژیم قبل را پر کنند، در حال حاضر 3 دهه تجربه را در کارنامه خود دارند. نگاه اکثریت آنها به مقوله اداره جامعه تغییر کرده و از انقلابی گری دور شده است. این تکنوکرات ها که اکنون میان سالی را تجربه می کنند، سرمایه بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب می آیند تا در چارچوب قانون اساسی فعلی و عرف و سنت، را ه های نو شدن جامعه را براساس علاقه و دانش و تجربه ساماندهی کنند. دکتر عباس آخوندی یکی از صدها تکنوکرات پرورش یافته در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که برخی ویژگی هایش او را در میان همه حریفانش برجسته می کند. آخوندی از جمله تکنوکرات هایی است که در دو نهاد انقلابی وزارت جهاد سازندگی و بنیاد مسکن فعالیت کرده و در سال هایی نیز معاونت سیاسی و اجتماعی وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی را در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی مدیریت کرده است.
این تکنوکرات ایرانی در همه سال های پس از 1377 که با مناصب دولتی در سطح بالا خداحافظی کرد، درس خوانده و درس داده است و دانش تئوریک خود را ارتقا بخشیده است. صنعت و توسعه که پیش از این نیز با دکتر آخوندی درباره مباحث تئوریک و توسعه گفت وگو کرده است، این بار با او درباره مسایل روز گفت وگو کرده است که می خوانید:
صنعت و توسعه: آقای آخوندی، درحالی که یک سال به فعالیت دولت دهم باقی مانده است، شمار قابل توجهی از اقتصاددانان، فعالان صنعتی و اقتصادی و حتی اصولگرایان طرفدار احمدی نژاد به این نتیجه رسیده اند که سیاست های اقتصادی دولت نهم و دهم با شکست مواجه شده است. آیا جنابعالی هم چنین ارزیابی دارید؟
آخوندی: من اطلاق اصطلاح «سیاست های اقتصادی به تصمیم ها و کنش های دولت های نهم و دهم را قبول ندارم». سیاست های اقتصادی قاعدتا متکی بر اهداف مشخص و برخاسته از برنامه از پیش اندیشیده و سنجیده شده توسط یک گروه از کارشناسان و متخصصان و نهایتا سیاستمداران است، در حالی که این دولت هیچ چشم¬اندازی را نشان نمی دهد؛ نه وقتی سر کار آمد و نه اکنون! دولت نهم و دهم «سیاست اقتصادی» نداشته اند که حالا بگوییم شکست خورده است، آنچه در این سال ها در حوزه اقتصاد از سوی دولت عمل شده «آشفتگی محض و هرج و مرج» بوده تا سیاست اقتصادی. اگر دولت «سیاست اقتصادی» داشت که حرف و عملش از شروع تا امروز باید هارمونی و انسجام داشته باشد، اما آنچه دیدیم برخلاف این بود. دولت در حالی که کارش را با شعار تثبیت قیمت کالاها و خدمات شروع کرده بود حتی تعدیل قیمت¬های پیش¬بینی شده در برنامه¬ی چهارم را متوقف کرد و می گفت می خواهد کشور را به خودکفایی ملی برساند و ادعا داشت مناسبات اقتصادی با هر کشوری با مناسبات سیاسی سازگار خواهد شد و... در پایان تقریبا تمام فعالیت هایش برعکس شعارها شد. هرچند هنوز هم به الزامات نهادی و اجرایی شعارهایی که سر می-دهد پایبند نیست.
این تغییر ماهیت در عمل تنها در حوزه اقتصاد نماند، بلکه در حوزه فرهنگ، در امور اجتماعی و حتی در سیاست خارجی نیز دیده می شود. به طور مثال در شروع کار دولت نهم، موضوع هویت اسلامی طرح شد و بخش ایرانی هویت عامدا مورد غفلت بود و اکنون هویت ایرانی مورد توجه و تبلیغ است و به بخش اسلامی هویت بی¬توجهی می¬شود. در حوزه¬ی سیاست شعار مورد توجه حکومت اسلامی و دولت اسلامی بود و حتی از قانون اساسی به عنوان یک ابزار کم اهمیت تلقی می شد. خوب خاطرم هست وقتی که سیاست¬های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، بعضی از حضرات نسبت به اینکه اجرای این سیاست¬ها نیازمند قانون است تردید داشتند و عده¬ای از آنان بر این باور بودند که مستقیما می¬توان این سیاست¬ها را به عنوان قانون اجرا کرد، هر چند که در متن سیاست¬ها ذکر شده بود که اجرایی کردن آنها نیازمند قانون است. اینک دولت در پی نظارت بر اجرای قانون اساسی نه تنها در حوزه¬ی قوه¬ی مجریه که در سایر قوا نیز می¬باشد. با این تضادهای رفتاری به ویژه در حوزه اقتصاد، نباید گفت «سیاست ها»ی دولت شکست خورده است و این یک تعبیر اشتباه است. چون در این سال ها ما با یک هرج و مرج رو به رو بوده ایم که فعالیت ها بر مبنای سلیقه و نیازهای سیاسی روز دولت بوده است.
صنعت و توسعه: یک مساله در میان علاقه مندان به موضوع اقتصاد و سیاست ایران مطرح است و آن نسبت دولت های نهم و دهم با جریان اصولگرایی است. به این معنی که منتقدان به ویژه احزاب، شخصیت ها و گروه های اصلاح طلب می گویند، آنچه در 7 سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داده است، دستاورد جریان اصولگرایی است و احمدی نژاد نیز در درون این جناح قرار دارد. به این ترتیب، جناح اصلاحات باور دارد، دولت آینده اگر از درون اصولگرایی ها بیرون آید، باز هم همین اتفاق می افتد.
آخوندی: من این داوری شما را قبول ندارم که دولت نهم و دهم برآیند اصولگرایی است. اما می پذیریم که جناح اصولگرای کشور در رقابت با جریان اصلاح طلبی، دچار اشتباه محاسباتی وحشتناک شدند. عده¬ای از آنان اصل را بر مخالفت با اصلاح¬طلبان به هر قیمت گذاشتند و عده¬ای از آنان فکر کردند که جریان تازه همان جریان آرمانی است که سال ها دنبال آن بوده اند. اصولگرایان این انگاره را دارند که اخلاق و عدالت در بستر سنت می تواند به همان سیاق قبل در دنیای جدید کارایی داشته باشد. تصورشان این است که هم اکنون نیز می توانند عدالت را در همین بستر سنت اجرایی کنند. اما این پارادایم اصولگرایان با تعارض اساسی مواجه است چرا که اساسا مختصات دنیای جدید را نادیده می¬گیرد و من این تناقض در اندیشه اصولگرایان را به وضوح می بینم. اصولگرایان اما در برخورد با جریانی که آمد اشتباه اساسی کردند و هزینه های زیادی هم بابت این اشتباه پرداختند. به این معنی که اصولگرایان بسیاری از شخصیت های شناخته شده و اصلی خود که از منظر ملی جزء سرمایه¬های ملی اجتماعی بودند را در حمایت از دولت نهم هزینه کردند. آنها تصور می¬کردند که این هزینه¬ها را انجام می¬دهند تا انگاره خود را به عمل تبدیل کنند. حال آنکه در تشخیص مصداق صد در صد اشتباه کرده بودند. جامعه روحانیت مبارز اما خیلی زود به اشتباه خود پی برد، اما به دلیل رقابت با اصلاح طلبان به اشتباه خود اعتراف نکردند، و این البته از جهت ملی قابل قبول نیست و موجب هزینه-های بیشتر برای آنان در آینده می¬شود. اما اینکه گفته شود دولت نهم محصول انگاره¬ی اصولگرایی است من موافق نیستم. اصولگرایان در برهه¬هایی پیش از این نیز بر عالم سیاست ایران حکومت می¬کردند، لیکن هیچگاه کشور را بدینگونه با بن¬بست سیاسی مواجه نساختند. جریان حاکم بر دولت نهم و دهم بر موج هرج و مرج سوار شده و هیچ اصولی را برای یک دوره حتی کوتاه مدت نمی پذیرد و اساسا به هیچ اصولی پایبند نیست که بخواهیم آن را با جریان اصولگرایی پیوند بزنیم. دولتی که مبنای آن بر بی¬انضباطی گسترده قانونی به ویژه مالی استوار است می¬خواهد در قالب نمادین سفرهای استانی عدالت برقرار کند و چنین القا می کند که با حذف آگاهانه سازمان¬های قانونی و سازمان¬های اجتماعی و حضور در جمع¬های سازمان¬یافته عمومی به رؤیای تحقق عدالت جامه¬ی عمل پوشانده است. البته این نمی تواند مظهری برای جریان عدالت خواهی باشد. من بر این باورم که اصولگرایان اینک به این اجماع رسیده¬اند که راه طی شده برخلاف اصول آنان بوده¬است. فروپاشی اخلاقی و بروز فسادهای بی¬سابقه چیزهایی نیستند که آنان بتوانند بسادگی از کنار آنها بگذرند. هر چند فارغ از عملکرد این دولت، اصولگرایان اگر قصد دارند انگاره اخلاق و عدالت را به پارادایم جامعه تبدیل کنند باید روش های تازه را تجربه کرده و تعریف تازه ای از ارزش¬های اخلاقی و عدالت و روش های اداره جامعه مبتنی بر انگاره عدالت ارایه کنند.
صنعت و توسعه: آقای آخوندی، باتوجه به سابقه و فعالیت حضرتعالی در امور اجرایی و مطالعات سازماندهی شده 10 سال اخیر و همراهانی که در جریان تکنوکراسی کشور و همچنین بخشی از اصولگرایان دارید و نماینده مناسبی برای تفکرات و جریان های یادشده هستید، ممکن است به این پرسش پاسخ دهید که آیا ورودی تیمی از اقتصاددانان مستقل از نهاد قدرت و فارغ از جریان های سیاسی حاکم در 8 سال اخیر در دولت آینده ضرورت است یا نه؟ آیا پارادایم دولت بعد، اقتصاد خواهد بود؟
آخوندی: من از زاویه دیگری به این مسایلی که اشاره شد نگاه می کنم. پس از پایان جنگ سه دولت با پارادایم های متفاوت امور اجرایی را در اختیار گرفته اند. دولت آقای هاشمی رفسنجانی پارادایمش سازندگی و عمران و آبادی کشور بود. کشور از جنگ آسیب جدی دیده بود و شماری از تاسیسات زیربنایی نابود شده بود و ظرفیت واحدهای صنعتی بدون استفاده مانده بود. کمبود سرمایه¬گذاری مزمن و ضعف نوسازی اقتصادی به دلیل جنگ طولانی کاملا قابل مشاهده بود. به هر روی اقتصاد ایران تمام مختصات یک اقتصاد جنگ¬زده را داشت. لذا، هر دولتی که بلافاصله پس از جنگ روی کار می آمد باید همین پارادایم را انتخاب می کرد. در سال های سازندگی سایر مولفه ها و نهادهای موردنیاز برای توسعه همه¬جانبه نادیده گرفته شد و حتی نهادهای موردنیاز با هدف تسهیل امور سازندگی نیز در کانون توجه قرار نگرفت. امروز نقدهای زیادی به دولت آقای هاشمی رفسنجانی وارد می شود که البته نقد و نقادی خوب و ضروری است اما باید برای نقد هر دوران، شرایط همان دوران را لحاظ کرد.
دولت آقای خاتمی با پارادایم توسعه سیاسی زمام امور را در اختیار گرفت. در این سال ها همه امور در حوزه سیاست و حقوق شهروندی تعریف می شد و برخی نهادسازی های لازم نیز انجام شد. اینکه این پارادایم درست انتخاب شد یا اینکه در اجرا، کارآمد بود یا نه، بحث دیگری است اما دولت آقای خاتمی پارادایم توسعه سیاسی را با خود همراه داشت. ولی دولت های پس از دولت خاتمی پارادایم نداشته و آشفتگی و هرج ومرج با خود به همراه آوردند. حد اقل من نمی توانم برای آن نامی انتخاب کنم.
در این دوره اخیر گفته شد بر سنت تکیه می¬کنیم و هم¬زمان به طور مثال به اقتصاد آزاد؛ بخوانید مرکانتالیستی برمی-گردیم اما در عمل دخالت های دولت افزایش یافته است. از بزرگترین مصیبت¬هایی که این دولت با خود به همراه داشته است ویرانسازی فنسالاری جمهوری اسلامی است که شما از آن تحت عنوان تکنوکراسی یاد می¬کنید. خیلی¬ها فکر می¬کنند دامنه¬ی اقدامات این دولت به جابجایی گسترده مدیران محدود می¬شود، حال آنکه این دولت 25 سال ثمره¬ی تلاش¬های تمام مردان ملی ایران در برپایی یک تکنوکراسی در درون جمهوری اسلامی را ویران نمود. به هر حال، دولت بعدی اگر قرار است ایران را به سمت توسعه حرکت دهد باید حداقل اقتصاد بخشی از پاردایم آن باشد. البته این به مفهوم توجیه ورود گروه اقتصاددانان در کسوت سیاستمداران به حوزه¬ی سیاست نیست. به هر صورت باید اقتصاد بخشی از پارادایم باشد. البته این موضوع نیاز به بسط بیشتر دارد نمی¬توان به همین اجمال از آن گذشت چون ممکن است سوء تعبیر شود.
صنعت و توسعه: شما در صحبت های خود به اشتباه اصولگرایان در برخورد و تعامل با جریان حاکم بر دولت اشاره کردید. این چیزی است که روشنفکران نیز می گفتند، اما اصولگرایان قبول نمی کردند.
آخوندی: به نظر من روشنفکران ایرانی نیز همان اشتباه اصولگرایان را در مواجهه با جریان حاکم بر دولت نهم و دهم مرتکب شدند. جامعه روشنفکری به اشتباه می خواست سیاست های دولت نهم و دهم را نقد کند اما واقعیت همان است که گفتم، سیاستی در دولت وجود نداشت. بخشی از روشنفکران نیز تا اندازه ای گمراه شدند و به عنوان مثال رفتار دولت در هدفمندسازی یارانه ها را یک رفتار اصیل تلقی کردند، در حالی که اصلاح اقتصادی در کار نبود. نه کسی در پی اصلاح نظام قیمت¬ها بود و نه کسی به فکر افزایش بهره¬وری ملی بود. آنچه اتفاق افتاد، نهایتا ابزاری بود برای کسب درآمد بیشتر و توزیع پول بین مردم. با چه هدفی؟ خودتان حدس بزنید. بنابراین ارزش نقد علمی نداشت. هنوز دیده می شود که برخی اقتصاددانان با چه حدتی به دنبال این سراب می روند و در زمینی بازی می کنند که قاعده بازی آن را کسانی تعریف کرده¬اند که حتی به عنوان یک بازی سرگرم کننده نیز برای آن بازی ارزش قایل نیستند. اساسا هیچ بازی حرفه¬ای در کار نیست که کسی بخواهد آن را نقد کند. این مساله موجب سرخوردگی شده است. جامعه روشنفکری در عین حالی که دایم در حال نقد دولت است لیکن چون در زمین آن بازی می¬کند عملا اقدامات آنان در جهت خدمت رسانی و صورت علمی دادن به اقدامات دولت است. جامعه روشنفکری باید اهداف بلندمدت داشته باشد زیرا در کوتاه مدت ممکن است گاهی حوادث شیرین رخ دهد، اما ماهیت این شیرینی معلوم نیست که چیست. منظور من ترک میدان، قهر و یا پشت کردن به جریان¬های اجتماعی نیست. بلکه من مصرا معتقد به حضور در صحنه و ایفای مسئولیت شهروندی هستم. من بر این باورم که اساسا شهروند به ویژه روشنفکر نمی¬تواند با جامعه¬ی خود قهر کند. بنابراین معتقد به حضور فعال هستم. لیکن باید با هدف معینی فضای گفت وگوی اجتماعی مشخصی ایجاد کنیم و بیهوده انتظارات کوتاه مدت از یکدیگر نداشته باشیم. اگر قرار است در انتخابات حاضر باشیم، که باید حاضر باشیم بهتر است سطح انتظارات خود را با وضعیت موجود تطابق داده، هدف مرحله¬ای مشخصی را تعریف و بعد فعالیت کنیم. و گرنه بهمراه گروه زیادی از مردم دچار سرخوردگی اجتماعی می¬شویم.
صنعت و توسعه: پس به نظر حضرتعالی، پارادایم دولت بعدی به جای گروه اقتصاددانان، باید خود اقتصاد باشد. اما «اقتصاد» فارغ از «اقتصاددان» معنی دارد؟ آیا ورود اقتصاددانان به کابینه یازدهم و دادن سهم بالا به آنها برای تصمیم گیری می تواند کارساز باشد؟
آخوندی: درست است، اگر پارادایم دولت بعدی اقتصادی باشد، مهم است که کدام گروه اقتصاددانان با دولت همکاری کنند و چه سهمی به آنها داده شود. اما اقتصاددانان یک مشکل اساسی دارند. این مشکل، شتاب آنها برای محقق کردن برنامه هاست. اقتصاددانان می خواهند با استفاده از دانش اقتصادی، جامعه را به سمت بهره وری بالا و رشد و توسعه سوق دهند، اما واقعیت این است که جامعه انسانی پیچیده و چندلایه است و فقط به عنصر اقتصاد محدود نمی شود. اقتصاددانان به دلیل دقت و وسواس کارشناسی با عدد و رقم سروکار دارند و می توانند روندها را زودتر از دیگران درک کنند و حرف های ملموس بزنند اما جامعه انسانی پیچیده است و تا زمانی که جامعه این درک و حس را برای فهم مسایل اقتصادی - که از زبان اقتصاددانان بیرون می آید - نداشته باشد و ساختار اجتماعی حرف های اقتصاددانان را نپذیرد کاری از پیش نمی برند. این واقعیت را باید پذیرفت که ماهیت دولت ها، ماهیت سیاسی است.
این را قبول دارم که نقش دولت در پیشرفت و توسعه اقتصادی قابل اعتناست اما در نهایت دولت ماهیت سیاسی دارد. به نظر من رییس دولت آینده باید سیاستمداری با فهم اقتصادی باشد و مفهوم پارادایم اقتصادی را بفهمد. اگر یک اقتصاددان برجسته رییس جمهور شود کارآمدی وی کمتر از زمانی است که یک سیاستمدار با فهم اقتصادی رییس جمهور شود چون اقتصاد جزیی از سیاست است.
صنعت و توسعه: آقای آخوندی، حضرتعالی ساختار توزیع قدرت در جامعه ایران را به خوبی می شناسید و می دانید که بعضی نهادهای قدرت از دولت نهم حمایت کردند و به این ترتیب راه نقد کامل بسته شد. آیا آن نهادها به این باور رسیده اند که در ارزیابی خود اشتباه کرده اند؟
آخوندی: تصور من این است که نهادهایی که خود را به قدرت منسوب می¬کنند از فرصت دولت نهم و دهم حداکثر استفاده را کردند. ارزیابی من آن است که آنان معتقدند که اتفاق خارق العاده ای رخ نداده و سیستم کارش را انجام می دهد و مشکلی هم پیش نیامده است. تصور این است که اوضاع در داخل تحت کنترل است و هزینه گزافی بر نظام تحمیل نشده است.
صنعت و توسعه: شما معتقدید که در چنین شرایطی می توان و باید در انتخابات برای تعیین رییس جمهوی و دولت بعدی مشارکت کرد؟
آخوندی: باید از همه فرصت هایی که پیش می آید استفاده کرد اما حتی¬الامکان در ارزیابی ها و محاسبات نباید اشتباه کرد. اولین هدفی که باید تعقیب کرد این است که جامعه در بن بست قرار نگیرد. چرا که بن بست سیاسی در نهایت به رادکالیزه شدن اوضاع و خشونت می¬انجامد و این همان چیزی است که همه باید از وقوع آن جلوگیری کنیم. قطعا رادکالیزه شدن اوضاع و خشونت مخالف منافع ملی است و همه باید به سهم خود از وقوع آن جلوگیری کنیم. ملت ایران از مشروطه به این سو کم هزینه¬ی خشونت اجتماعی را پرداخت نکرده است. بنابراین اولین هدف باید اتخاذ سیاست¬هایی باشد که مطمئنا ما را از بن¬بست سیاسی و خشونت بدوربدارد. اگر قرار بر این است که جامعه از رادیکالیزم دور شود، تنها راه این است که امکان مشارکت واقعی پدیدار شود. به نظر من مشارکت اجتماعی همواره می تواند راهگشا باشد. بیشتر مشکلاتی که در جامعه پیش می آید از این ناشی می شود که نمی توانیم در حوزه های گوناگون گفت وگوی شفاف داشته باشیم. البته سهم حاکمیت در ایجاد فضای گفتگو تعیین کننده است، لیکن ما شهروندان نیز به نوبه خود نقش داریم. در جریان گفت وگوهای شفاف میان نهادهای حاکمیتی و احزاب و جمعیت ها و گروه ها با یکدیگر است که سطح انتظارات معلوم می شود. البته اعتقاد دارم که فراتر از اقتضائات حرکت نباید کرد. نکته دیگر، عدم حرکت¬های زیگزاگی از سوی رهبران سیاسی است. باید دقیقا بین مرحله¬بندی کردن اهداف سیاسی و حرکات متضاد و زیگراگی تفاوت قایل شد. چون حرکت¬های مرحله¬ای همه در یک راستا صورت می¬گیرد، لیکن اقدامات زیگراگی متضمن اهداف متضاد است و چیزی جز سردرگمی اجتماعی به همراه ندارد. بپذیریم که در گذشته از این بابت دچار اشتباه¬های جدی شده¬ایم و این موجبات سردرگمی بسیاری شده است.
صنعت و توسعه: اما پرسش این است که برای رسیدن به نقطه ای که حضرتعالی به آن اشاره کردید، از کجا باید شروع کرد؟
از حوزه سیاست داخلی و آشتی، از حوزه سیاست خارجی و تغییرات مناسب در این عرصه، از کسب و کار شهروندان و اقتصاد کلان.
آخوندی: این پرسش بسیار بااهمیتی است و بحث درباره آن در کوتاه مدت سخت است. جامعه ایرانی به ویژه روشنفکران و مسوولان اداره کشور در سطوح گوناگون باید بپذیرند که هرج ومرج اقتصادی پدیدار شده توسط دولت نهم و دهم، تلاشی تکنوکراسی ملی جمهوری اسلامی و فروپاشی اخلاقی باید نقطه پایان داشته باشد، تا بحث روشن تر انجام شود.
در این مرحله فقط می¬توانم یک هشدار بدهم و آن این است که دوستان از تعیین فوری مصداق نامزدی رییس جمهوری پرهیز کنند. مخصوصا از مطرح کردن نام بزرگان کاملا احتراز کنند. اخیرا من در افواه می¬شنوم که عده¬ای باتحلیل¬های ذهنی در پی قانع کردن مثلا آقای خاتمی و یا آقای ناطق نوری هستند. واقعیت این است که ملت ایران هزینه¬ی این تدبیرهای غلط را چندین بار داده است و حق این است که یکبار دیگر چنین هزینه¬ای ندهد. در انتخابات سال 1384 قطعا آمدن آقای هاشمی رفسنجانی به میدان اشتباه بود. در انتخابات 1388 نیز عینا چنین اشتباهی تکرار شد. حق این است که این بار اشتباه تکرار نشود. این¬گونه انتخاب¬ها دقیقا به بن¬بست کشاندن فضای جامعه است. هم برای این بزرگان بسیار پرهزینه است و همه برای ملت ایران هزینه¬های گزافی دارد. بگذاریم این بزرگان عزیز بمانند و از جریانهای سالم حمایت کنند. مابقی صحبت¬ها باشد برای زمانی دیگر!

مجله صنعت و توسعه، شماره 51

حق انتشار محفوظ است ©