شماره: 1754
1399/01/08
یک اقتصاد، چند دولت
یک اقتصاد، چند دولت

عباس آخوندی: روزگار سخت و پریشانی است. پیش از این، سختی معیشت و کیفیت نازل زندگی و هم‌چنین، سرخوردگی ناشی از نادیده انگاشته‌شدن حقوق شهروندی، بی‌اعتنایی به هویت فردی، تنگای انتخاب آزاد و حس دامن‌گیر شدن فساد روح و روان ایرانیان را می‌آزرد.

اینک، اندوه همه‌گیر شدن بیماری ناشی از ویروس کرونا بر آنها افزوده شده‌است. مخاطره آخری بسیار نزدیک و گریبان‌گیر فوری است. مساله مرگ و زندگی در پیش است و کمی بی‌توجهی و یا حتی تاخیر در انتخاب سیاست درست می‌تواند جان هزاران نفر را به‌کام مرگ فروبرد. همه می‌پرسند چه می‌شود و چه باید کرد؟ و فراتر آن‌که پس از چیرگی بر این بیماری، زندگی چه رنگ و بویی دارد؟ اقتصاد چه می‌شود؟ و چگونه می‌توان از زیر بار زیان‌های جانی و مادی این دوران بیرون شد؟

البته پاسخ به این سؤال‌ها بسیار دشوار و نیازمند اطلاعات دقیق و استوار است و هنوز جهان با هزاران ابهام رودررو است. ولی، یک چیز بی‌تردید شرط لازم است و ضرورت بی‌چون‌چرای اولیه‌ی توان دست‌یافتن به راهکار است. و آن هم انسجام اجتماعی و نظام حکمرانی کارآمد است. جامعه‌ای که دچار شکاف اجتماعی ژرف نباشد و دولتی که توان شناخت و درک واقعیت را داشته باشد، و نه آنکه بخواهد واقعیت را مطابق درک خود تغییر دهد. فراتر آن‌که از انسجام درونی بهره‌مند باشد تا امکان سیاست‌گذاری داشته باشد. و دست‌آخر ظرفیت اجرای تصمیم‌‌های خود را دارا باشد.

در این گفتگو، بطور مقدماتی تا حدودی به این موضوع پرداخته شده است. 

برای دیدن گفتگو اینچا کلیک کنید

حق انتشار محفوظ است ©