شماره: 1770
1399/02/08
برای شادروان ابوالقاسم رحیمی انارکی
برای شادروان ابوالقاسم رحیمی انارکی

عباس آخوندی: خزان کرونا هم‌چنان در بهار ترکتازی می‌کند و هر دم عزیزی را از دست ما می‌گیرد. این‌بار نیز خبر رسید که همکار درست‌کار ما آقای ابوالقاسم رحیم انارکی مدیر عامل فقید بانک مسکن به دیدار حضرت باری شتافت.

با او در جریان مسئولِیت وزارات و در ارتباط بانک مسکن آشنا شدم. او از جمله کسانی بود که از سرِ شایستگی و عملکرد درست، در بانک خود را برکشیده بود و وقتی او را به عنوان مدیرعامل بانک پشنهاد کردم و به این سمت منصوب شد به گرمی از سوی بدنه‌ی بانک مورد استقبال قرار گرفت.

در مدت همکاری او را مسلط بر کار خود، درست‌کردار، مسئول و پاسخگو یافتم و به‌خوبی می‌توانست با دیگران ارتباط بر قرار کند. در بحث و استدلال، با عدد و رقم حرف می‌زد. اغلب به آمار روز فعالیت‌های بانک دسترسی و از روند برنامه‌های بانک آگاهی داشت. مبنای تصمیم‌های او کارشناسی و سلامت بود.

او رفت و از خود نام نیک به‌جای گذاشت. آری این رهروی است که همه باید از آن عبور کنیم. چه نیکوتر که با سرفرازی و خوش‌نامی و رضایت خالق و خلق همراه باشد. برای او از درگاه باری رحمت و غفران و برای خانواده‌ی گرامی‌اش شکیب و پاداش سرشار آروز داریم. یادش گرامی و روانش شاد باد.

حق انتشار محفوظ است ©