شماره: 1876
1399/10/16
طی سه دهه آینده
اهمیت نفت در اقتصاد جهانی کم می‌شود
اهمیت نفت در اقتصاد جهانی کم می‌شود

وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم ضمن بررسی انتقادی کتاب "اقتصاد سیاسی مناقشه انرژی اتمی" بیان کرد که طبق پیش بینی‌های کتاب، اهمیت نفت در اقتصاد جهانی و مصرف آن نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، نشست رونمایی از کتاب "اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران" با حضور دکتر عباس آخوندی، فرشاد مومنی و جمعی از صاحب نظران در این زمینه برگزار شد. 

در این نشست، دکتر عباس آخوندی ضمن بررسی انتقادی کتاب مورد نظر، دو نکته کلیدی در رابطه با کتاب "اقتصاد سیاسی مناقشه انرژی اتمی مطرح کرد و گفت: دکتر رنانی در کتاب خود گفته‌اند که اهمیت بازار نفت و انرژی به مرور زمان کاهش پیدا می‌کند و دوره زمانی این اتفاق را ۲۰۲۰ درنظر گرفته‌اند اما لازم است که گفته شود کاهش اهمیت نفت در بازارهای اقتصادی طی سه دهه آینده به تدریج اتفاق می‌افتد.  

وی با تاکید براینکه مصرف نفت بعد از ۲۰۴۰ نزولی می‌شود، افزود: نویسنده کتاب "اقتصاد سیاسی مناقشه انرژی اتمی" برای اینکه اهمیت نفت در بازارها کاهش پیدا نکند، افزایش قیمت آن را پیشنهاد می‌دهد تا انرژی‌های جایگزین آن صرفه داشته باشند زیرا، در غیر اینصورت گرایش به انرژی‌های جایگزین نفت شکل نمی‌گیرد. در کشورهای آمریکایی و اروپایی مدتی می‌شود که مصرف نفت افزایشی نداشته است و مصرف کنندگان عمده آن هم که در چین و کشورهای آسیایی قرار دارند، در حال حرکت به سمت مصرف انرژی‌های پاک هستند.  

آخوندی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که نفت برای اقتصاد کشور ما مهم است اما طی سه دهه آینده اهمیت خود را در سطح جهانی از دست می‌دهد و به طبع نمی‌توانیم بر ذخایر نفتی خود حساب باز کنیم که این موضوع باید در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور لحاظ شود.  

حق انتشار محفوظ است ©