شماره: 1922
1400/01/23
پاسخ آخوندی به خلاف‌گویی های نصراله پژمانفر
با خلاف‌گویی مستمر شهره به دروغ‌‌گویی می‌شوید | حرمت لباس روحانیت را نگهدارید
با خلاف‌گویی مستمر شهره به دروغ‌‌گویی می‌شوید | حرمت لباس روحانیت را نگهدارید

عباس آخوندی: احترام لباس شما واجب است. لیکن چه توان کرد که شما خودتان احترام این لباس را نگاه نمی‌دارید و با خلاف‌گویی مستمر خود را شهره به دروغ‌‌گویی می‌کنید.

در ارتباط با مطلبی که در باره مسکن مهر توییت کرده‌اید توجه شما را به گزارش رسمی کمیسیون اصل 90 در همین باره که در تاریخ 25/7/1395 در صحن علنی مجلس قرائت شد جلب می‌کنم. آن گزارش را بخوانید تا معلوم شود تا چه حد با جدیت اینجانب و همکارانم در وزارت‌خانه ایفای تعهدات به مردم را پی گرفتیم و تا چه حد بسیار جدی‌تر از دولتی که برای آن گریبان چاک می‌کنید تامین رفاه مردم در حد مقدورات را تامین کردیم. هم‌چنین به گزارش‌های مرکز آمار مسکن مهر وزارت راه وشهرسازی توجه فرمایید تا معلوم شود که بیش از 60% واحدهای مسکونی از واحدهای واگذار شده در دوره اینجانب بوده‌است. افزون بر آن‌ها 270000 واحد مسکونی نیز به اتمام رسیده بود که به دلیل عدم فراهم بودن خدمات زیربنایی تحویل مردم نشد. هم چنین به جدول احداث خدمات روبنایی توجه کنید تا برای شما معلوم شود که 89% واحدهای آموزشی، 78% مساجد، 90% کلانتری‌ها و 100% واحدهای بهداشتی در دوره اینجانب شروع و یا تکمیل شده و در اختیار ساکنان مسکن مهر گذاشته شده است. کدام آموزه‌ی دینی به شما اجازه این حد از بی‌انصافی و دروغ‌پردازی را می‌دهد؟

افزون‌براین، شما که خوب می‌دانید که توقف تامین اعتبار مسکن و توقف این طرح در مجلس نهم که شما عضوی از آن بودید و طی بند 5-2 قانون بودجه 1392 در سال 1391 متوقف کرد. شما در آن بودجه مقرر کردید که "استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است". فارغ از درستی و یا اشتباه بودن این تصمیم، در موضوع مورد بحث، شما که می‌دانستید تمام اعتبارات مسکن مهر از محل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک مسکن تامین می‌شد و با تصویب این بند در عمل مسکن مهر متوقف می‌گردد. با این وجود این بند را تصویب کردید. و اکنون ریاکارانه، دیگران را سرزنش می‌کنید. چرا دروغ می‌گویید؟

در پایان باز توجه شما را به گزارش کمیسیون اصل 90 جلب می‌کنم تا بفهمید که دوستان شما با اعتماد مردم چه کردند و چه بلایی بر سر پس‌اندازهای اندک مردمی که با هزاران خون دل جمع‌آوری کرده‌بودند و در اختیار دولت محبوب شما قرار داده‌بودند، آوردند. من اگر انتقاد می‌کنم ناظر بر این است که این رفتار غیرصادقانه با مردم شایسته این ملت نبود. من به اقدامات گمراه‌کننده‌ی شما انتقاد می‌کنم.

در باره سامانه املاک و مسکن جداگانه پاسخ خواهم داد.

حق انتشار محفوظ است ©