شماره: 1949
1400/08/08
بازتاب انتشار یک کتاب؛
رفتار مدرن عباس آخوندی
رفتار مدرن عباس آخوندی

احسان شادی- در میان مدیرانی که پس از انقلاب اسلامی به بالاترین مقام‌های اجرایی رسیده‌اند عباس آخوندی رفتار و گفتارش به مرور با رفتار و گفتارهای مدنی سیاستمداران پیشگام در غرب سازگارتر و همراه‌تر شد.

او در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که مدیر اجرایی دولتی نبود برای خود در بخش خصوصی کسب‌وکار آماده کرد و از نزدیک با تجارت، کار و تولید خصوصی آشنا شد و در این سال‌ها البته کار بزرگ او گفت‌وگو بود.

آخوندی با درک دقیق و گسترده از فایده‌های گفت‌وگو با گروه‌های گوناگون نشست، برخاست و گفت و شنید. او با دانشجویان، رسانه‌نگاران، روشنفکران، بورژوازی ملی، سیاستمداران و متخصصان گفت‌وگو کرد و تجربه‌هایش را منتقل و از تجربه‌های آنها استفاده کرد. برتری آخوندی به دیگر اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم یکی هم این بود که باورهای کارشناسی‌اش را که از تحصیل اقتصاد سیاسی در دوره دکترا به دست آورده و هسته مرکزی اندیشه او را بر محور آزادیخواهی شکل داده است به مثابه یک دستگاه منسجم در کار و در مناسباتش به کار گرفته است.

اقتصاد سیاسی ایران

گفت‌وگوها و نوشته‌های بدون لکنت‌زبان او ‌در سال‌های تازه‌سپری‌شده درباره وضعیت حکمرانی موجود و حکمرانی مطلوب در این سال‌ها و به ویژه در سال‌هایی که از مسوولیت به دور مانده است رفتارهای مدنی وی را برجسته‌تر کرد. عباس آخوندی اما در ادامه رفتارهای مدنی و مدرنش به تازگی یک اقدام تازه کرده که می‌تواند الگویی برای دیگر مدیران دوره چهل و چند سال اخیر باشد. آخوندی مجموعه نوشته‌ها و گفت‌وگوهایش در نهادهای گوناگون از جمله رسانه‌ها را جمع‌آو‌ری کرده و پس از آن به دست انتشار داده است.

این کار ارزنده نیز نشان می‌دهد این اقتصاددان- سیاستمدار راه را برای شفافیت درباره خویش و نیز درباره تاریخ ۲۰ سال تازه‌سپری‌شده اقتصاد و سیاست هموار کرده است.

با توجه به اینکه در این ۲۰ سال منتهی به ۱۴۰۰ سپهر سیاست و به دنبال آن اقتصاد با دگردیسی روبه‌رو شده و این دگردیسی در دنیای سیاست داخلی چشمگیر بوده و هر نوشته یا گفتار سیاستمداران در هر سال بازتابی از این دگرگونی‌ها بوده است اهمیت تدوین تاریخ ۲۰ سال اخیر یک کار ارزشمند است.

می‌توانیم باورهای آخوندی در سیاست و اقتصاد را باور کنیم یا نکنیم اما خواندن این کتاب می‌تواند با توجه به اینکه از زبان و بر قلم یک سیاستمدار- اقتصاددان که نزدیک به قدرت و در سال‌هایی در درون قدرت بوده است درونمایه و زیر پوست ایران در ۲۰ سال تازه‌سپری‌شده را برای ما روشن کند.

کاش دیگر مدیران جمهوری اسلامی به ویژه کسانی که در این ۴۰ سال در مناصب و مقام‌های اجرایی سطح بالا بوده‌اند با نگاهی به آنچه گفته و نوشته‌اند را برای نسل امروز و فردای ایران آماده سازند.

جهان صنعت

حق انتشار محفوظ است ©