شماره: 1120
1397/11/15
هویت ایرانی، مفومی تاریخی یا مدرن
هویت ایرانی، مفومی تاریخی یا مدرن

سخنرانی دکتر عباس آخوندی در خانه گفتمان شهر گرگان
سی و نهمین برنامه نشست اندیشه و تمدن ایران‌شهری با موضوع هویت ایرانی، مفهومی تاریخی یا مدرن

نسخه ویدیویی سخنرانی دکتر عباس آخوندی در سی و نهمین برنامه نشست اندیشه و تمدن ایران‌شهری با موضوع هویت ایرانی، مفهومی تاریخی یا مدرن 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©