شماره: 1295
1398/03/29
بازديد از موسسه همشهري
بازديد از موسسه همشهري

دكتر عباس آخوندي از موسسه همشهری بازديد و با مديران ارشد اين رسانه ديدار و گفتگو كرد.

دكتر عباس آخوندي سه شنبه 21 خرداد با حضور در موسسه همشهری ضمن بازدید از بخش‌هاي مختلف آن رسانه و ديدار و نشست با مديرعامل، مديرمسئول و سردبيران، در جريان آخرين وضعيت اين رسانه قرار گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©