X

استراتژی های بخش حمل و نقل کشور

مرضیه باریکانی، فروردین‌ماه،1398

مسأله یابی:

فقدان اسناد راهبردي موضوعي و بخشي يكي از مشكل‌های اساسي و حلقه‌هاي مفقوده‌ی نظام برنامه‌ريزي در ايران است. وجود اين شكاف در نظام برنامه‌ريزي كشور به‌عنوان عاملي اثرگذار ، سبب شده در برخي موضوع‌ها با جهت‌گيری‌هاي متضاد همراه بوده و يا بين تكاليف و برنامه‌هاي دستگاه‌ها برخي تعارض‌ها وتضادهاي استراتژيك قابل استنباط باشد.

ضرورت تدوين استراتژي‌های بخش حمل‌ونقل؟

 • عدم هماهنگي و هم‌سويي نهادهاي‌ حاكميت در بخش حمل‌ونقل ،
 • اتخاذ سياست‌هاي متناقض در بخش حمل‌ونقل،
 • نبودِ سياست‌هاي يكپارچه در شيوه‌هاي مختلف حمل‌ونقل،
 • نبودِ سند استراتژيك واحد و فراگير در بخش حمل‌ونقل،

روش حل مسأله:

یکی از روش‌های حل مسأله موجود، تدوین و تهیه استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل کشور برای جلوگیری از موازی کاری‌ها در دستگاه‌های مختلف در زمینه‌های بار و مسافر؛ درون‌شهری و برون‌شهری بود. استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل کشور برای اولین بار به منظور پاسخگويي به اين نياز توسط معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی تهيه و در شورای‌عالی هماهنگی ترابری به تصویب رسید. این اقدامِ تازه در راستاي پركردن شكاف اسناد راهبردي و فرادست بخش حمل‌ونقل در نظام برنامه‌ريزي كشور به شمار می‌آید كه می‌بایست با توجه همه دستگاه‌هاي ذيربط در اين بخش، در ايجاد هماهنگي و افزايش كارايي برنامه‌ها و اقدام‌های بخش حمل ونقل موثر بوده و گامي به پيش در توسعه و بلوغ نظام برنامه‌ريزي كشور ارزيابي شود

محصول:

اهداف استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل کشور :

 • افزایش سهم حمل‌ونقل همگاني نسبت به خودرو شخصی ،
 • ارتقای ايمني حمل‌ونقل،
 • ايفای نقش برجسته در ترانزیت و تجارت بین‌المللی،
 • افزایش چابکی و كارآمدی حاکمیت در بخش حمل‌ونقل ،
 • کاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي و توسعه حمل‌و‌‌نقل سبز،
 • افزایش كارایی سیستم حمل‌ونقل،

استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل کشور:

1."هوشمندسازی حمل ونقل مبتنی بر استفاده از فناوری‌های نوین و استفاده موثر از فناوري اطلاعات"

 • 1.1. پياده‌سازي روش‌هاي پایش، مدیریت و اجراي فرآیندهاي مبتني بر فناوري اطلاعات
 • 1.2.اتوماسيون فرآیندها در بنادر، راه‌آهن و حمل‌ونقل جاده‌اي كالا مبتني بر فناوري اطلاعات
 • 1.3.اتخاذ رویكردهاي مبتني بر فناوري اطلاعات براي استفاده حداكثري از ظرفیت ناوگان و زیرساخت در تمامي شيوه هاي حمل‌ونقل
 • 1.4.استفاده از سیستم‌های مبتنی برفناوری اطلاعات در مدیریت ایمنی
 • 1.5.مدیریت ترافیک در محدوده شهری و برون شهری با استفاده از سامانه‌های هوشمند

2."افزایش حداکثری سهم حملِ ریلیِ بار "

 • 2.1.ايجاد مراكز لجستيك و توسعه شبكه بهينه بار در سطح كشور
 • 2.2.تسهيل ايجاد و توسعه شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات لجستيك (3PL, 4PL)
 • 2.3.پاسخگويي به تقاضاي حمل ‌بارهای انبوه صنايع، مبتنی بر به کارگیری و توسعه خطوط ريلي
 • 2.4.توسعه‌ زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حمل‌ونقل بار
 • 2.5.ضرورت تغییر رویکرد در بخش صنعت كشور مبني بر اولويت توليد و واردات ناوگان ريلي بر توليد و واردات ناوگان جاده‏ای

3."ارتقاي سطح كيفي خدمات حمل‌ونقل همگاني"

 • 3.1.برنامه‌ریزی و طراحی خدمات حمل‌و‌نقل همگاني با رویکرد حمل‌ونقل ترکیبی و خدمات یک‌پارچه درب تا درب به شهروندان
 • 3.2.توسعه كيفي و كمي حمل‌ونقل همگاني؛ شهري و حومه‌اي در سطح وسيع با اولويت حمل‌ونقل ريلي در شهرهاي بزرگ‌ و ارتقاي خدمات شامل:
  • افزایش تعداد ناوگان و تواتر سفرها و کوتاه‌شدن سرفاصله ،
  • ارتقاي استانداردهای کیفی ناوگان شامل ايمني، ارگونومی، بهداشت، تهویه، جذابيت بيروني و دروني و... ،
  • افزایش سرعت سامانه‌های حمل‌ونقل همگاني،
  • افزایش نظم و قابلیّت اعتماد سفر با حمل‌ونقل ،
 • 3.3.افزايش ظرفيت حمل‌ونقل همگاني براي پاسخ به تقاضا در ساعت‌هاي اوج
 • 3.4.مناسب‌سازي معابر و سامانه ‌حمل‌ونقل همگاني جهت استفاده سالمندان و افراد با ناتواني‌هاي جسمي يا حركتي به نحوي كه بدون نياز به كمك ديگران، همراه با ساير مردم از اين امكانات استفاده كنند.

4."توسعه‌ی شبكه‌ی قطارهاي پرسرعت"

 • 4.1.اولويت‌بخشي به قطارهاي پرسرعت در توسعه شبكه حمل‌ونقل مسافري بين‌شهري مبتنی بر طرح جامع حمل‌ونقل
 • 4.2.طراحی مدل‌های مالی جدید در راستای جذب سرمایه‌گذاری توسعه‌ی شبکه‌ی قطار پرسرعت
 • 4.3.استفاده از تکنولوژی روز دنیا جهت ارائه سرویس مطلوب به مشتریان در قطارهای پرسرعت

5."اصلاح ساختار حاكميت و مديريت بخش حمل‌ونقل"

 • 5.1.ایجاد مدیریت یک‌پارچه حمل‌‌و‌نقل بین نهادهاي دولتي به منظور افزايش هماهنگي و چابكي در سياست‌ها، برنامه‌ها و عملیات
 • 5.2.استقرار نهاد تنظيم مقررات (رگولاتور) در تمامي زيربخش‌هاي حمل‌ونقل
 • 5.3.بهبود ساختاري روابط وزارتخانه و نهادهاي مرتبط استاني و شهري
 • 5.4.توسعه سامانه‌های اطلاعاتی فراسازمانی و چند وجهی حمل‌و‌نقل با رویکرد به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین نهادهای ذی‌ربط و با هدف تسریع، تسهیل و یک‌پارچه‌سازی فرایندهای کنترل، نظارت و ارائه خدمات بخش حمل‏و‏نقل
 • 5.5.استقرار سامانه مديريت دانش جهت ثبت و به اشتراك‌گذاري تجربيات فني، عملياتي و سازماني

6."اصلاح الگوي تامين مالي مبتني بر كاهش اتكا به بودجه عمومي كشور"

 • 6.1.طراحی مدل‌های مالی جدید برای تامین اعتبار، سرمايه‌گذاري و جذب بخش خصوصي در پروژه‌های حمل‌ونقل
 • 6.2.شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی و درگاه اطلاع‌رسانی عمومی فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش حمل‌و‌نقل
 • 6.3.طراحی و اجرای كارزار‌های معرفي پتانسيل‌هاي صنعت حمل‌ونقل ايران در مجامع بين‌المللي و شناسایی و جذب سرمايه‌گذاري بين‌المللي
 • 6.4.ايجاد ثبات در سياست‌ها و قوانين و طراحی سازو کارهای حمایت و تامین امنیت سرمايه‌گذاري برای سرمایه‌گذاران بخش حمل‌ونقل
 • 6.5.ایجاد مشوق‌ها و بسته حمایتی افزایش جذابیت برای ورود بخش خصوصي به طرح‌های با جذابیت اقتصادی کم
 • 6.6.به‌کارگیری منابع دولتی برای جبران زیان سرمایه‌گذاری بخش غیرِدولتی در پروژه‌های استراتژیک با جذابیت کمتر اقتصادی

7."توسعه و نوسازي ناوگان هوايي"

 • گسترش ناوگان هوايي سبك جهت افزایش بهره‌وری از فرودگاه‌هاي موجود در كشور

8."تغییر رویکرد در مديريت نگهداری و بهره‌برداري زيرساخت‌های حمل‌ونقل"

 • 8.1.واگذاري توأمان ساخت، بهرهبرداري، نگهداري بلندمدت زيرساختها
 • 8.2.استقرار سامانه‌های اطلاعاتي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه‌ی زيرساخت
 • 8.3.استقرار رويكردهاي برنامه‌ريزي و بهينه‌سازي استفاده از ظرفيت‌هاي زيرساخت موجود
 • 8.4.استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي زيرساختي موجود با خريد ناوگان مناسب در بخش ريلي و هوايي
 • 8.5.اولويت بخشي به اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام
 • 8.6.استفاده بهينه از ظرفيت بدون استفاده در بنادر و شبكه ريلي با گسترش ترانزيت

9."تسهيل فضاي كسب‌وكار در بخش حمل‌ونقل"

 • 9.1.واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرانه بخش حمل‌ونقل به بخش خصوصی با ايجاد مدل نظارتي مناسب براي ارتقاي سطح خدمات به مردم
 • 9.2.هدفمند کردن و ساده‌سازی قوانين و مقررات با هدف بهبود فضاي كسب‌وكار در بخش حمل‌ونقل
 • 9.3.فراهم كردن ساز‏وكارهاي لازم جهت حضور شركت‌هاي بين‌المللي در حمل‌ونقل
 • 9.4.شفاف‌سازی اطلاعات و مشاركت بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي بخش حمل‌ونقل
 • 9.5.تدوين چارچوب الزامات محيط رقابت سالم در بخش حمل‏و‏نقل

10."كاهش مطلوبيت خودروي شخصي"

 • 10.1.ممانعت و افزایش سختگیری در افزايش ظرفيت معابر شهري و حومه‌ای براي خودروهاي شخصي (Road Diet)
 • 10.2.افزايش ماليات و عوارض بر سوخت‌ با هدف اختصاص به توسعه حمل‌ونقل همگاني
 • 10.3.اولويت‌بخشي ناوگان حمل‌ونقل همگاني و خودروهاي با سرنشين بالا در استفاده از معابر شهری و حومه‏ای (HOV)
 • 10.4.كاهش ظرفيت و افزايش قيمت پاركينگ در مناطقي كه با حمل‌ونقل همگاني قابل دسترسي است
 • 10.5.اخذ عوارض از خودروهای شخصي در معابر دارای ترافيك سنگين (Congestion Pricing)
 • 10.6.اولویت‌بندی استفاده از معابر شهري و حومه‌ای متناسب با میزان آلایندگی
 • 10.7.اخذ عوارض و بيمه خودرو بر حسب مسافت طي شده

11."حاكميت نظام برنامه‌ريزي جامع و يك‌پارچه در توسعه زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل"

 • 11.1.اصلاح فرآیند تعریف، تصویب،‌ تامین اعتبار و ممیزی طرح‌های توسعه زیرساخت بر اساس تطابق با اولویت‌های طرح‌های جامع حمل‌و‌نقل
 • 11.2.یک‌پارچه‌سازی و بهبود نظام برنامه‌ریزی با بازنگری دوره‌ای توسعه‌ی زیرساخت‌ها بر اساس اولویت‌های جدید، پیش‌بینی تقاضا و اسناد بالادستی
 • 11.3.توسعه و تفکیک طرح‌های جامع توسعه‌ی ملی به سطوح استانی، مجموعه‌شهري و شهری و همسوسازی کلیه سطوح با یکدیگر
 • 11.4.استقرار سامانه مديريت دانش جهت ثبت و به اشتراك‌گذاري تجربيات فني، مطالعاتي، مدیریتی طرح‌ها و پروژه‌ها

12."ارتقاي استانداردهای ايمني در بخش زيرساخت و ناوگان حمل‌ونقل"

 • 12.1.ایجاد الزام‌های قانونی و ارتقاي ضمانت اجرایی برای طراحي ايمن مسيرها، زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلي و به کارگیری علائم و تجهیزات راهنمایی مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی
 • 12.2.بازرسی ایمنی دوره‌ای زیرساخت در مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری منطبق بر استاندارد
 • 12.3.ارتقاي فرآيند معاينات فني پيش از سفر و ايجاد سازوكار قانوني جهت كنترل ناوگان حمل‌و‌نقل همگاني در حين سفر

13."يكپارچه‌سازي سامانه های حمل‌ونقل همگانی درون‌شهري و برون‌شهری"

 • 13.1.یک‌پارچه‌سازی سامانه‌های حمل‌و‌نقل درون و برون شهری مسافر از لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري
 • 13.2.الزام وجود پايانه‌هاي برون‌شهري مسافر در مناطق مرکزی شهرها
 • 13.3.توسعه‌ی شهري و منطقه‌اي مبتني بر حمل‌ونقل همگاني (TOD)
 • 13.4.طراحي و توسعه سيستم‌هاي حمل‌ونقل همگانی به‌صورت ترکیبی و با رویکرد تغذیه و پوشش فعالیت هر سامانه توسط سامانه‌های مکمل

14."توسعه حمل‌ونقل غيرموتوري"

 • 14.1.طراحی بسترهای مناسب جهت استفاده از دوچرخه شامل:
  • ایجاد مسیرهای مجزا، دارای علایم و ایمن،
  • یک‌پارچگی مسیرهای دوچرخه با سایر شیوه های حمل‌ونقل ،
  • طراحی پارکینگ دوچرخه مناسب،
 • 14.2.توسعه و گسترش كمي و كيفي شبکه‌ی پیاده‌راه‌ها
 • 14.3.ارتقای کیفیت‌ محیطی پیاده‌رو‌ها و تجهيز مبلمان شهري

15."مزیت بخشی؛ هزینه، زمان و سهولت به کریدورهای ترانزيتی کشور"

 • 15.1.اجراي بخشنامه‌ی معاون اول رييس‌جمهور مبني بر حاكميت شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در تمامي تصميم‌هاي تاثيرگذار در فرآيند ترانزيت
 • 15.2.توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ترانزيتي با اولویت خطوط ریلی و مسیرهای شریانی واقع در كريدورهاي ترانزيتي بين‌المللي
 • 15.3.به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين در فرایندهای کنترل و بازرسی با هدف جلوگیری از اختلال در فرآيند ترانزیت
 • 15.4.شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات متعدد و غيرضروري در همه بخش‌هاي مرتبط با ترانزيت كالا
 • 15.5.ايجاد هماهنگي بين قوانين و مقررات داخلي با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در حوزه ترانزيت
 • 15.6.ساده‌سازي و كاهش اسناد، مقررات و تشريفات اداري با اجراي توافق‌نامه‌هاي چندجانبه گمركي و حمل‌ونقلي در كريدورهاي ترانزيتي
 • 15.7.توسعهی پس‌كرانه‌هاي بنادر استراتژيك و داراي اهميت بين‌المللي مانند چابهار

16."اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و سیستماتیک در مدیریت ایمنی بخش حمل‌ونقل"

 • 16.1.ایجاد نهاد مستقل و فراگیر بررسی سوانح و مدیریت ایمنی حمل‌ونقل مستقیما زیر نظر وزیر راه و شهرسازی
 • 16.2.استقرار سامانه ملّی دریافت گزارش‌های ایمنی بخش حمل‌ونقل
 • 16.3.پیگیری تدوین و تصویب سند سیاست‌ها و استراتژی‌های مدیریت ایمنی همه‌ی زیربخش‌های حمل‌ونقل
 • 16.4.پیگیری اتخاذ رویکرد سیستماتیک و استقرار سامانه مدیریت ایمنی در همه‌ی زیربخش‌های حمل‌ونقل
 • 16.5.ارتقای فرهنگ ایمنی و حاکمیت رویکرد مدیریت پیشگیرانه‌ی ایمنی در همه‌ی سطح‌های مدیریتی و همه‌ی زیربخش‌های حمل‌ونقل

17."افزایش سهم فناوري‌هاي پاك و بهبود كارايي انرژي"

 • 17.1.اعمال سياست‌هاي حمايتي براي تشويق استفاده از وسايل نقليه با سوخت‌هاي پاك؛ خودروهاي الكتريكي، هيبريدي و امثال آن‌ها.
 • 17.2.ايجاد ممنوعيت سختگيرانه براي تردد وسايل نقليه كه داراي استانداردهاي زيست‌محيطي نيستند
 • 17.3.اولویت‌بندی استفاده از معابر شهري و حومه‌ای متناسب با میزان آلایندگی وسايل نقليه
 • 17.4.طراحی و اعمال طرح‌های تشویقی جهت بهسازي و نوسازي ناوگان حمل‌ونقل فرسوده و غیر استاندارد با ناوگان پاک

18."توجه ویژه به ابعاد زيست‌محيطي پروژه‌هاي بخش حمل‌ونقل "

 • 18.1.الزام به انجام و اعمال مطالعات زیست‏محیطی به منظور حداقل نمودن آثار زيانبار زيست‏محيطي طرح‌ها و پروژه‌های توسعه و بهرهبرداري از زيرساختهاي حملونقل
 • 18.2.افزايش استفاده از مواد سازگار با محيط‌زيست در صنعت حملونقل

19."توسعه خدمات حمل‌ونقل همگاني حومه‌اي"

 • 19.1.توسعه و بهبود زيرساخت‌های حمل‏و‏نقل همگاني حومه‌اي در شهرهاي بزرگ کشور با اولويت کلان‌شهرها شامل قطارهای حومه‌ای و سامانه‌های اتوبوس تندرو حومه‌ای
 • 19.2.اصلاح ساختار حاکمیتی نهاد متولی حمل‌ونقل حومه‌ای در راستای افزایش کارایی و پیشرفت بهتر طرح‌ها

20."ارتقاي تاب‌آوري سيستم حمل‌ونقل با اتخاذ رويكرد مديريت بحران"

 • 20.1.تقويت و ايمن‌سازي شريان‌هاي حياتي شبكه حمل‌ونقل درون‌شهري و برون‌شهري
 • 20.2.استقرار سامانه واحد و يكپارچه مديريت بحران بخش حمل‌ونقل
 • 20.3.برآورد ريسك و تاب‌آوري سيستم حمل‌ونقل در سناريوهاي مختلف حوادث غيرمترقبه
 • 20.4.رفع گلوگاه‌هاي عملكردي شبكه حمل‌ونقل در مواقع بحران
 • 20.5.برنامه‌ريزي زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل مبتني بر برآورد ريسك

21.افزايش جذابیت کریدورهای پروازی عبوري و خدمات ترانزيت بین‌المللی در فرودگاه‌ها

 • 21.1.توسعه و بهسازي فرودگاه‌های بین‌المللی بخصوص فرودگاه امام خمینی به منظور ایفای نقش به عنوان یکی از هاب‌های ترانزیت مسافر در منطقه
 • 21.2.ایجاد مشوق براي خط‌های هوایی مطرح خارجی به منظور توسعه‌ی پروازها به‌ ویژه در راستای افزایش ترانزيت بین‌المللی مسافر
 • 21.3.پیگیری اقدام‌های مربوط به اصلاح ساختار فضا و بهینه‌سازی مسیرهای عبوری از فضای کشور
 • 21.4.رقابتی نمودن تعرفه‌ی پروازهای عبوری با ایجاد مدل‌های پویای قیمت‌گذاری

22. تعریف نقش و سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی بنادر متناسب با پتانسیل و مزیت‌های رقابتی

 • 22.1.ارتقای سطح بنادر کشور به بنادر نسل دوم و سوم
 • 22.2.بهره‌مندي از شركت‌هاي اپراتوري بين‌المللي براي بنادر كليدي كشور
 • 22.3.بهره‌مندي از فناوري اطلاعات و اتوماسيون در راستاي بهبود كيفيت ارائه خدمات

23."توسعه حمل‌ونقل مسافري دريايي"

 • 23.1.راه‌اندازي خطوط كشتي‌راني مسافري جهت جابه‌جايي ساكنان سواحل درياي خزر و خليج‌فارس
 • 23.2.راه‌اندازي خطوط كشتي‌راني تفريحي (كروز) در راستاي استفاده از پتانسيل‌هاي گردشگري ايران
 • 23.3.گسترش روابط تجاری و حمل‌ونقلی با بنادر کشورهای همسایه شمالی و جنوبی در راستای توسعه حمل‌ونقل مسافری دریایی

24."تمرکز بر نقش عوامل انساني در سوانح حمل‌ونقل"

 • 24.1.فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني كاربران و عوامل نظارتي در راستاي رعايت اصول ايمني
 • 24.2.توجه به امور معيشتي، بيمه‌هاي درماني و سلامت اپراتورهاي بخش حمل‌و‌نقل
 • 24.3.اعمال سخت‌گيرانه قوانين ايمني در راستاي اصلاح رفتار شامل جرايم سنگين و اعمال مقررات
 • 24.4.بازنگري در قوانين مقررات ايمني و نحوه اجراي آن‌ها با توجه به تجارب موفق بين‌المللي
 • 24.5.اعمال بدون اغماض استانداردهاي ايمني براي شركت‌هاي حمل‌ونقل بار و مسافر
 • 24.6.مكانيزه كردن فرآيندهاي كنترل و نظارت بر ايمني
 • 24.7. تجهيز ناوگان حمل‌ونقل به سيستم‌هاي هشداردهنده هوشمند
 • 24.8.استقرار و اشاعه‌ی فرهنگ ايمني در تمامي سطح‌های مديريتي، نظارتي و عملياتي در بخش حمل‌ونقل

تا چه حد به‌پیش رفتیم و چه کارهایی باید دنبال گردد؟

استراتژی‌های بخش حمل نقل کشور برای اولین بار توسط معاونت حمل‌ونقل تهیه و در خرداد ماه سال 1397 در شورای‌عالی هماهنگی ترابری به تصویب رسید انتظار می‌رود هم‌کاری تمامی دستگاه‌هاي ذيربط در آینده نیز جلب شود تا بتوان در ايجاد هماهنگي و افزايش كارايي برنامه‌ها و اقدام‌های بخش حمل ونقل موثر بوده و گامي به پيش در توسعه و بلوغ نظام برنامه‌ريزي كشور برداشته شود، لازمه‌ی این امر پیگیری و پایش تحقق استراتژی‌های حمل‌ونقل در سه بخش می‌باشد:

 • 1.پایش تحقق استراتژی‌های حمل‌ونقل که هماهنگی دستگاه‌ها و شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی را می‌طلبد.
 • 2.پایش تحقق استراتژی‌های حمل‌ونقل که هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر سازمان ها و وزارت خانه های دیگر را می‌طلبد.
 • 3.پیگیری تحقق استراتژی‌های حمل‌ونقل که عزم ملّی را می‌طلبد.
پیوست
روز فرهنگ بلوچ گرامی باد
عباس آخوندی: عکس زیر مربوط به بازدید من از پروژه راه‌آهن چابهارزاهدانزابل_بیرجند است. ما در وزارت راه و شهرسازی یک کریدور توسعه در شرق تعریف کرده بودیم که ماموریتش برقراری ارتباط بین چابهار تا چین و روسیه بود.
پنجشنبه، 14 اسفند 1399 - 23:41
سرنوشت تکمیل خطوط ریلی کشور را نمی‌توان به تولید یک کارخانه گره زد
وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس:
وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط فعلی تحریم، اصلی‌ترین کاری که باید انجام شود این است که بخش ریل فعال نگاه داشته شود تا از جهت کنترل قیمت حمل و نقل و همچنین خدمت ارزان دادن به مردم ابزاری در اختیار دولت باشد.
ﺳﻪشنبه، 09 مرداد 1397 - 18:14
سه راهبرد عمده در حوزه‌ حمل و نقل
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پيامی به مناسبت هفته حمل و نقل بر سه راهبرد عمده در حوزه‌ حمل و نقل كه عبارتند از ایمنی، هوشمندسازی و دسترسی آزاد به اطلاعات و توجه به مفهوم زنجیره‌ لجستیک از مبداء حرکت بار تا مقصد نهایی تاكيد كرده است.
یکشنبه، 26 آذر 1396 - 14:19
تشریح مزایای ایجاد فضای رقابتی با سایر كریدورهای بین‌المللی
وزیر راه و شهرسازی در همایش بین‌المللی حمل ونقل و لجستیك مطرح کرد:
وزیر راه وشهرسازی افزایش مزیت‌های رقابتی ایران در كنار مزیت‌های نسبی را سیاست اصلی خود در این حوزه اعلام كرد و گفت: در حقیقت مزیت‌های نسبی بسیار رخوت‌آور و اغواگرانه هستند به گونه‌ای كه افراد به موقعیت‌های خدادادی جغرافیایی غره شده و دیگر برای رسیدن به موقعیت‌های بهتر در سطح جهان تلاش نمی‌كنند پس به...
یکشنبه، 14 آبان 1396 - 14:51
تشریح اهداف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی حمل‌ونقل حومه‌ای
دکتر عباس آخوندی:
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که دولت با کمک مجلس و با عبور از مشکلات کارهای بزرگی انجام خواهد داد، گفت: وقتی ۷۰۰ میلیون نفر سفر فقط در تهران و حومه‌ شکل می‌گیرد و تردد‌های مشابه در سایر کلان‌شهر‌ها وجود دارد، پس سرمایه‌گذاری در این بخش بیانگر اهداف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.
ﺳﻪشنبه، 31 مرداد 1396 - 16:25
صفحه 1 از 12ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
تگ ها
تگ ها

درباره من

من عباس آخوندی شهروند ایرانم. به گواهی شناسنامه در 16خرداد1336 چشم به‌دنیا گشودم. خانواده‌ی من از دو سوی از روحانیان به‌نام بودند. پدرم شادروان شیخ علی آخوندی که نسب به آخوندی‌های یزد می‌برد، زاده‌ی مشهد و روحانی مجتهد و از ناشران به‌نام کتاب در حوزه‌ی دین بود. البته که خاندان آخوندی در حوزه‌ی نشر ریشه‌ای دیرینه دارند و چندین نسل بدین حرفه مشغول بوده‌اند و هنوز هم تعدادی از آنان هستند. مادرم کبری امینی زاده‌ی تبریز اولین فرزند مرحوم علامه امینی (ره) بود. گفتن از امینی جایی در این خود‌نگاشت ندارد. ادامه مطلب...